Sunday, October 20, 2013

How to Call Click Event of Asp.Net Button control on the Click of another Button Using Jquery

1 comment
In some situation in asp.net you  need to call some server side code if some conditions are satisfied using jquery. This thing can be achieved simply by using two asp.net Buttons . One would be used to validate and other button click event can be used to run some sever side code.

The sample code is given below:

Explanation: Button Submit used to validate some condition in jquery code and server side code is written on the click event of Button1.
Note that Button1 is invisible.<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(document).ready(function () {


            $('#btnsubmit').click(function () {

                $('#Button1').click();

            });
        });


    </script>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:TextBox runat="server" ID="txtname"></asp:TextBox>
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click"  Style="display:none;"/>
            <asp:Button ID="btnsubmit" runat="server" Text="Submit"  />
        </div>
    </form>
</body>

</html>
Code Behind click Event of Button:

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
  đức phật và nàng audio
  hồ sơ mật dinh độc lập audio
  đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
  chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
  bước nhảy lượng tử
  ngồi khóc trên cây audio
  truy tìm ký ức audio
  mặt dày tâm đen audio
  thế giới như tôi thấy ebook

  Trương Mỹ Nhân mang đến hai tin tức, Lưu Phong tự loại bỏ tin xấu, lưu tin tốt ở trong lòng, hắn tự nhủ Ân Tố Tố bên kia hẳn là cũng thu được tin tức này.
  Vì thế, hắn quyết định đi tới Tổng đốc phủ, cùng Ân Tố Tố ăn mừng cái tin tức tốt này.
  Ngay khi Lưu Phong trên đường đi đến Tổng đốc phủ thì tại kinh đô hoàng thành bá quan văn võ đều bị triệu tập một cách bất thường. Căn cứ theo tình báo của Cẩm Y Vệ đưa tới thì trọng trấn phía bắc Hoa Hạ đế quốc là Sơn Mộc quận phát sinh bạo động có vũ trang. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, bảy tỉnh phương bắc đã bị vây hãm, lực lượng vũ trang của Sơn Mộc quận phát triển rất nhanh chóng.

  Theo tình báo, thì thủ lĩnh quả phiến quân tại Sơn Mộc quận đã triệu tập mấy ngàn thợ rèn, ở trong núi ngày đêm chế tạo binh khí, chiến giáp, trước mắt đã hình thành năm vạn người có trang bị vũ trang. Càng làm cho Hoa Hạ đại đế bất an chính là, phiến quân của Sơn Mộc quận cũng không biết thông qua lực lượng nào từ hải ngoại mà có thể sở hữu mười cỗ Hồng Y đại pháo, uy lực thật to lớn, đủ để có thể tấn công bất cứ thành trì nào.

  Chuyện Sơn Mộc quận có quân phiến loạn truyền tới kinh đô, đã gây chấn động dân tình, Hoa Hạ đại đế nổi trận lôi đình. Vốn quốc gia đã ở vào thế nội ưu ngoại hoạn, người còn đang lo trù bị quân phí để viễn chinh Cao Lệ và Phù Tang như thế nào, lại không nghĩ rằng Sơn Mộc trấn lại xảy ra loạn lạc.

  Theo tin tức nắm được, Trương Thụ quan trấn thủ Sơn Mộc quận đã bị giết chết, lòng quân bởi vì quần long vô thủ, kẻ bị giết, người thì hàng, đã hoàn toàn mất đi sự kháng cự.

  Sơn Mộc quận mặc dù phạm vi không lớn, nhưng nó là chỗ giao thông nam bắc, cửa ngõ với trọng trấn phương bắc, nơi đây lại có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công.

  ReplyDelete