Sunday, December 29, 2013

Creating SQL Insert queries using Microsoft Excel 2007

1 comment
Sometimes we have to insert huge amount of data for the tables in the database. As such we have to create insert queries for many rows. Creating insert queries manually for each and every row is a very tedious task and consumes lot of time. We can simplify our work by creating insert queries for the tables using Microsoft Excel, 2007.

Steps to create SQL Insert queries using Microsoft Excel 2007

1.       Look at the table structure in the database. Mark the table name and columns for which the data is to be inserted in the table. For example, we will create insert queries for EMP_DETAILS table having following columns: n_emp_id, v_emp_name, v_emp_role, v_emp_loc  and n_emp_salary.  Columns with prefix ‘n_’ are of numeric data type while with prefix ‘v_’ are of varchar data type.

2.       Open an excel document and create columns in it same as the EMP_DETAILS columns in the database. Enter the required data under these columns which you want to be inserted in the table in the database.

3.       In column F6 add the following:
insert into emp_details (n_emp_id, v_emp_name, v_emp_role, v_emp_loc, n_emp_salary ) values(
We have written first half of the insert query which remains constant across all the rows.

4.       Now we have to create the second half of the insert query. Second half of SQL insert query will be dynamic in nature.  It will contain values to be inserted in the table and values will vary row-wise.  So, in column G6 we will add the following:

=CONCATENATE(F6, A6, ",",  "'", B6, "'", ",", "'", C6, "'", ",", "'", D6, "'", ",", E6, ");")
Let us under this: In this formula we will concatenate column F6 with the values.
Columns with numeric data type viz. A6, E6 are without quotes.
Columns with varchar data type viz. B6, C6, D6 are with quotes.
“,” is used to add comma separator.
In order to view the output of this column formula, copy it and paste it in notepad we will get the following SQL insert query created for our first row of the table:
insert into emp_details (n_emp_id, v_emp_name, v_emp_role, v_emp_loc, n_emp_salary ) values(101,'Emp1','Role1','Loc1',100000);

5.       Now as we have successfully created the insert query formula for one row, we can easily create insert queries for all the remaining rows. Just drag column F and G.

6.       Copy Column G and paste it in the notepad. We will get insert queries for all the rows of the table.

7.       Run the queries in the database. All the rows are inserted into the database.Advantages of creating SQL Insert queries using Microsoft Excel 2007

1.       Insert query for only one row has to be manually created in excel. Rest all rows can have their insert queries created by just dragging.
2.       If one query is perfectly created, rest all queries will fire flawlessly in the database. As such less chances of getting SQL syntax errors that occur while creating insert queries manually. So create one query, test it in the database. If it inserts data correctly, drag the column formulas for all other rows in excel and insert all other rows as well.
3.       Saves lot of time and effort.
1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
  đức phật và nàng audio
  hồ sơ mật dinh độc lập audio
  đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
  chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
  bước nhảy lượng tử
  ngồi khóc trên cây audio
  truy tìm ký ức audio
  mặt dày tâm đen audio
  thế giới như tôi thấy ebook

  Long Đại tướng quân, dưới tay có ba mươi vạn thiết kỵ, nhưng là lúc này Phù Tang và Cao Lệ đang liên thủ, cho nên đạo nhân mã này cũng không thể dễ dàng điều động...... Cự Khuyết quân đoàn ở phía Tây đế quốc mặc dù tạm thời không có chiến sự, nhưng là đường xá xa xôi, cũng không tiện điều động......" Không biết là do Trương Tử Ngưu hồ đồ hay là cố ý trì hoãn thời gian, tóm lại, hắn nói nửa ngày, tất cả đều là nói nhảm.

  Ngay lúc Hoa Hạ đại đế sắp không chịu nổi, Trương Tử Ngưu rốt cục nói đến trọng điểm:" Thần nghĩ rằng, nên tranh thủ thời gian thu thập tinh binh tráng mã các vùng phụ cận của Sơn Mộc quận sau đó ra lệnh cho Giang Nam thủ bị quân phối hợp lại. Tổng cộng ước chừng mười vạn hùng binh, là có thể tiêu diệt phản quân."
  Hoa Hạ đại đế hừ một tiếng, hỏi:" Các lão nghĩ rằng ai có khả năng cầm quân ra trận?"

  Ngay lúc này, một vị các lão trong nội các, Lý các lão tiến lên nói:" Bệ hạ, thần nghĩ rằng chọn Yến Vương điện hạ là thích hợp nhất. Yến Vương điện hạ cầm binh nhiều năm, tinh thông binh pháp, lại có cái dũng trong trăm vạn người, can đảm vô địch.
  " Không được!"
  Lý các lão nói vừa mới nói xong, Phùng Nguyệt đã phản đối ý kiến, theo thông tin tình báo khắp nơi, Yến Vương có dị tâm, như thế nào có thể trao hết binh quyền vào tay người này được.

  Lý các lão trầm giọng hỏi:" Phùng đại nhân, chẳng lẻ ngươi hoài nghi bản lãnh Yến Vương điện hạ sao?”
  " Không dám." Phùng Nguyệt giương giọng nói:" Yến Vương điện hạ văn trì võ công đều là thượng thừa, là lương đống của đế quốc ta, có điều chỉ là bọn phản loạn tại một địa phương nhỏ bé, sao phải phiền tới điện hạ tự thân đại giá thân chinh? Bệ hạ, vi thần có ý kiến, Thống soái lần này nên giao cho Giang Nam thủ bị Vương Đức Vọng lãnh đạo. Người này sớm đã có nhiều

  ReplyDelete